vegusการเมืองข่าวการเมืองข่าวรวม

หมอโด่งโดนแล้ว มีประกาศราชกิจจา เรียกยึดทรัพย์ทั้งหมดกว่า 896ล้านบาท

หมอโด่งโดนแล้ว มีประกาศราชกิจจา เรียกยึดทรัพย์ทั้งหมดกว่า 896ล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มีประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา vegus ได้เผยแพร่คำพิพากษา จากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ความผิดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายขายข้าวจากรัฐสู่รัฐหรือ (จีทูจี) โดยนายพันตรีวีระวุฒิ วัจนะพุกกะ หรือหมอโด่งนั่นเอง เขาตกเป็นจำเลยที่ 3 และเมื่อตอนที่กระทำความผิดนั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทางด้านองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ให้คำพิพากษาให้นาย พันตรีวีระวุฒิ จำเลยที่ 3 รวม 4 กระทง กระทงละ 18 ปี จำคุกทั้งสิ้น 72 ปี
และได้รวมโทษทั้งหมดและสั่งจำคุกรวมทั้งหมด 50 ปี นายพันตรีวีระวุฒิ และ นายสุธี เชื่อมไธสงคนสนิทได้หลบหนีคดไป ทั้งนี้ทางตำรวจกำลังเร่งตามตัวเพื่อมารับโทษ

โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2562 ที่ผ่านมานั้น ศาลฏีกาได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์เป็นเงินในบัญชีของนายพันตรีวีระวุฒิ และครอบครัว มูลค่ารวมแล้วเป็นเงิน 896,554,760.28 บาท ในบัญชี ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

vegus นายพันตรีวีระวุฒิ ได้ทุจริตในโครงการระบายข้าวจากรัฐสู่รัฐตั้งแต่โครงการแรกและโครงกาที่สอง และยังได้ทุจริตในโครงการมันสัมปลังอีกด้วยในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คดีนี้ทำให้ประเทศเสียทรัพย์สินมากมาย ประเทศสูญเสียเงินไปและไม่สามารถหาตัวผู้รับผิดชอบได้ในตอนนั้น และจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้บางส่วนเท่านั้น คดีนี้มีผู้กระทำความผิดร่วมกันหลายรายมาก โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงต้องออกจากตำแหน่งนายกและหนีออกต่างประเทศเพราะสาเหตุการทุจริตในครั้งนี้
ทรัพย์สินที่นายพันตรีวีระวุฒิมมีทั้งหมดและของครอบครัวจึงโดนยึดให้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน เพราะการทุจริตที่ร้ายแรงเชช่นนี้