918kissการเมืองข่าวการเมืองข่าวรวม

“อนุพงษ์” นโยบายผับปิดตี4 เป็นแค่เพียงแนวคิดเท่านั้น

“อนุพงษ์” นโยบายผับปิดตี4 เป็นแค่เพียงแนวคิดเท่านั้น


——918kissมท.1 รอ ครม.พิจารณาวีซ่าจีน-อินเดีย รับยังคงเป็นเรื่องที่ต้องคิดและศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจขยายเวลาปิดผับให้ถึงตี 4

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะต่อวีซ่าให้ จีน-อินเดียเปิดผับได้ถึงตี 4 เผยว่าแนวทางนี้ยังต้องคุยและประชุมกันกับคณะรัฐมนตรีให้ถี่ถ้วนและคณะรัฐมนตรีเสียงที่เห็นด้วยต้องเป็นเสียงส่วนมากเท่านั้น

————–เรื่องของวิกฤติความแห้งแร้งของน้ำนั้น พล.อ.อนุพงษ์ ระบุว่า ในต้อนนี้จะเร่งการจัดการตามพื้นที่ ทั้งเรื่องของภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

————–ส่วนกรณีที่จะพิจารณาไม่เก็บค่าน้ำประปา ของสาขาอำเภอเมืองสุรินทร์ เกิดขึ้นเพราะพบปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำและเมื่อลดแรงดันน้ำ จาก 30,000 คิว เหลือ 12,000 คิว ทำให้ปลายท่อประปา มีแต่ลมไม่มีน้ำ ประชาชนจึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนัก และเห็นด้วยกันว่าหากรัฐบาลไม่เก็บค่าน้ำปะปาที่ผ่านมาคงจะเป็นแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด

————–ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าได้จัดเตรียมงบประมาณในการเยียวยาและแก้ปัญหาภัยแล้งเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนแล้ว คาดว่าโครการที่ร่างจะผ่านภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน จึงขอกให้ประชาชนให้สบายใจได้

——-918kissส่วนในเรื่องของการขยายเวลาการปิดผับให้ถึงตี 4 นั้นยังต้องดูและศึกษาในหลายเรื่อง เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบบต่อ สังคม วัฒนธรรม หรือเรื่องอื่นๆได้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไป หาแนวทางที่ดีต่อไปให้ได้ เพราะเรื่องนี้มีหลายเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกันหลายๆอย่างจึงทำให้ตัดสินใจโดยด่วนไม้ได้ จำเป็นที่จะต้องยื่นเรื่องเข้ารัฐสภาให้เป็นการหาทางออกและข้อตัดสินร่วมกันอีกที เพื่อไม่ให้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและก่อให้เกิปัญหาในระยาวอีกต่อ