Uncategorized

4 จังหวัดเกิดภัยแล้ง บิ๊กตู่ขอให้งดทำนาปัง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นำโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมันตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ถึงปัญหาสถานกาณ์ภัยแล้งว่า ครม.รับทราบการประกาศพื้นที่ภัยแล้งใน 2 ภาคคือภาคตะวันออกเฉียงเหรือและภาคตะวันออก รวม 4 จังหวัด ได้ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ตราด ชลบุรี

และสิ่งที่ตนเป็นกังวัลที่สุดนั้นก็คือตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำ โดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญ ฤดูฝนสั้นลง ตกน้อยลง ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งก็ต้องรอกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสภาพอากาศในฤดูฝนหน้า ตรงนี้เราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือหากเราไม่เตรียมการเราก็ลำบาก เรื่องแรกก็คือเรื่องของน้ำอุปโภค บริโภค แถมยังมีปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ ดังนั้นก็ต้องให้ชาวบ้าน ขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม หรือให้มีการขนย้ายให้บริการประชาชนหลายพื้นที่ โดยที่ผ่านมาเราก็ทำมาเยอะแล้ว แต่ก็ยังไม่พอ เราต้องทำให้ดีขึ้น ต้องทำระบบการบริหารจัดการน้ำให้ดีกว่าเดิม

นอกจากนี้ เรื่องน้ำเพื่อการเกษตรมีปัญหาจำนวนมาก เพราะน้ำในพื้นที่ชลประทานหลาย 10 เขื่อนมีปริมาณน้ำน้อยลง ขณะเดียวกันภาคเกษตรยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็ได้แจ้งมาตรการ กำหนดพื้นที่เพาะปลูกนาปรังจำนวนหนึ่ง แต่ก็มีการปลูกเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ไปอีก อาจเป็นผลเพราะราคาข้าวดีขึ้น เกษตรกรจึงเร่งปลูกข้าวโดยไม่ได้คิดคำนึกว่าจะเอาน้ำมาจากไหน และเราก็ต้องสร้างความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องหามาตรการเพิ่มเติมต่อไป แก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน แต่ขอร้องการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ถ้าไม่มีฝนในปีหน้าก็จะลำบากอีก เพราะฉะนั้นต้องรับฟังรัฐบาลบ้าง ทางเข้าvegus168